* Δωρεάν κατοχύρωση Domain ισχύει για τις ακόλουθες επεκτάσεις μόνο: .gr